suha

TARİHSEL TEMELLER SOSYOLOJİK TEMELLER PSİKOLOJİK TEMELLER
Quiz'i Başlat

BES 2.1

Türklerin tarihsel süreç içerisinde oynadıkları oyunların özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

BES 2.2

Coubertin’in modern olimpiyat oyunları için belirlediği “citius, altius, fortius” sözleri ne anlama gelmektedir?

BES 2.3

Selim Sırrı Tarcan, Rıza Tevfik Bölükbaşı gibi önemli spor insanlarının yetişmesinde önemli payı olan ve Riyaziyatı Bedeniyye adlı spor kitabının yazarı kimdir?

BES 2.4

19. yy. beden eğitimi ve spor alanında önemli gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde gerçekleşen olaylara ilişkin eşleşmelerden hangisi doğru değildir?

BES 2.5

I. Atıcılık

II. Binicilik

III. Boks

Yukarıda belirtilen spor faaliyetlerinden hangisinin eski Türklerde yaygın olarak gerçekleştiği söylenebilir?

BES 2.6

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nde modern sporun gelişimine yönelik önemli olaylar gerçekleşmiştir. Aşağıdaki belirtilen olaylardan hangisi Osmanlı Devleti döneminde yaşanmamıştır?

BES 2.7

Sevgi öğretmen derslerinde çeşitli sanal puanlarla öğrencileri ödüllendirirken aynı zamanda eğlenceli etkinlikler hazırlayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Sevgi öğretmenin çocukların eğlenmeleri ve keyif almalarını istemesi hangi motivasyon ile ilişkilendirilebilir?

BES 2.8

Okul müsabakaları kapsamında final maçına çıkan Eymen, oyun sırasında taraftar, hakem, antrenör ve diğer oyunculardan gelen birçok uyarana rağmen odağını sadece oyuna vermektedir.

Eymen’in bu durumu daha çok hangi kavram ile açıklanabilir?

BES 2.9

I. Sosyal bir faaliyetin veya kurumun diğer bazı faaliyet ve kurumlarla İlgili önceden bilinmeyen gizli fonksiyonlar olabilir

II. Sosyal bir faaliyet, bir toplumsal sistemin istikrarını sürdürmeye yardımcı olabilir

III. Sosyal bir faaliyet, asıl toplumsal ihtiyaçların veya beşer türünün kaçınılmaz fonksiyonel taleplerinin karşılanmasına katkıda bulunur.

Toplumsal yapıyı incelerken, yukarıdaki argümanları ortaya koyan sosyoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

BES 2.10

Futbol alt yapısına kaydolan Mete, kulüp içerisinde kısa zamanda iyi performans sergilemiş ve A takıma yükselmiştir. Mete’nin bu şekilde statüsünün değişmesi hangi kavram ile açıklanabilir?

yanıtlandı 0/

Sonuç

0%

Geçer not - 0%
error: İçerik Korunmaktadır!