ADRES: Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319 Cad. E Blok No: 35/B25 Gölbaşı-ANKARA

Elektronik Posta Adresi:

bilgi@teopratik.com

teopratikakademi@gmail.com

Mersis Numarası: 0839103125800001

Bağlı Olduğu Meslek Odası: Ankara Ticaret Odası-ATO

İletişim