Kulüpler & Okullar

Performans Ölçümü ve Değerlendirme

Kulüplerde ya da okul takımlarında yer alan sporcuların çeşitli performans parametrelerinin ölçüm, analiz ve değerlendirmesini yaparak planlama ve yönlendirmede destek veriyoruz.

Ayrıca Performans sporunda antrenmanların her anının takibi ve alınan verilere göre yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. En yeni teknolojileri kullanarak yapmış olduğumuz testler ile çok kapsamlı veriler ile antrenmanları planlamanıza yardımcı oluyoruz.
Ücret ve Bilgi İçin;

Sporcu Gelişim

Yetenek Seçimi ve Yönlendirme

Uzun vadeli sporcu gelişimi modeli dikkate alınarak, çocukların fiziksel uygunluk durumları 2 farklı aşamada ölçülür ve sonrasında branşa özgü testler ile daha yeterli oldukları branşlar tespit edilir.
Ücret ve Bilgi İçin;

Araştıran ve Öğrenen Öğretmen

Öğretmen Eğitimi

Beden eğitimi ya da sınıf öğretmenlerine beden eğitimi ile ilgili dersleri etkili bir şekilde yürütebilmeleri için öğretim programları, öğretim modelleri, öğretim stilleri, FEK kullanımı, hareket eğitimi, teknoloji entegrasyonu gibi konularda seminerler ve çalıştaylar yoluyla yardımcı oluyoruz.

Ücret ve Bilgi İçin;

Psikolojik Destek

Performans Artırmada Psikolojik Destek

Elit performansa ulaşmada fiziksel, teknik ve taktik becerilerin yanında zihinsel ya da mental becerilerin de önemli olduğu artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Elit düzeyde, fiziksel niteliklerin nispeten birbirine benzer olduğu düşünüldüğünde, başarıyı elde etmede psikolojik dayanıklılık ayrıca önem kazanmaktadır. Bu noktada, kişinin kendi potansiyelini yansıtmada spor psikolojisi büyük önem kazanmaktadır. Bu programda sporcuların motivasyonunun nasıl optimal düzeyde tutulacağı uygulamalarının yanı sıra, dikkat ve gevşeme çalışmaları yer almaktadır.

Ücret ve Bilgi İçin;

Sürekli Eğitim

Performans Ölçüm Testleri Eğitimi

Araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ya da antrenörlere yönelik performans testlerinin kullanımına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Laktat ölçümü
  • GPS verilerinin yorumlanması
  • Dayanıklılık Testleri
  • Sprint testleri
  • Güç testleri
  • Denge testleri
  • Esneklik testleri
  • Anaerobik kapasite testleri
  • Vücut kompozisyonu analizleri

Ücret ve Bilgi İçin;

error: İçerik Korunmaktadır!