Kulüpler & Okullar
Performans Ölçümü ve Değerlendirme
Kulüplerde ya da okul takımlarında yer alan sporcuların çeşitli performans parametrelerinin ölçüm, analiz ve değerlendirmesini yaparak planlama ve yönlendirmede destek veriyoruz.

Ayrıca Performans sporunda antrenmanların her anının takibi ve alınan verilere göre yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. En yeni teknolojileri kullanarak yapmış olduğumuz testler ile çok kapsamlı veriler ile antrenmanları planlamanıza yardımcı oluyoruz.

Sporcu Gelişimi
Yetenek Seçimi ve Yönlendirme
Uzun vadeli sporcu gelişimi modeli dikkate alınarak, çocukların fiziksel uygunluk durumları 2 farklı aşamada ölçülür ve sonrasında branşa özgü testler ile daha yeterli oldukları branşlar tespit edilir.
Araştıran ve Öğrenen Öğretmen
Öğretmen Eğitimi
Beden eğitimi ya da sınıf öğretmenlerine beden eğitimi ile ilgili dersleri etkili bir şekilde yürütebilmeleri için öğretim programları, öğretim modelleri, öğretim stilleri, FEK kullanımı, hareket eğitimi, teknoloji entegrasyonu gibi konularda seminerler ve çalıştaylar yoluyla yardımcı oluyoruz.
Psikolojik Destek
Performans Artırmada Psikolojik Destek
Elit performansa ulaşmada fiziksel, teknik ve taktik becerilerin yanında zihinsel ya da mental becerilerin de önemli olduğu artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Elit düzeyde, fiziksel niteliklerin nispeten birbirine benzer olduğu düşünüldüğünde, başarıyı elde etmede psikolojik dayanıklılık ayrıca önem kazanmaktadır. Bu noktada, kişinin kendi potansiyelini yansıtmada spor psikolojisi büyük önem kazanmaktadır. Bu programda sporcuların motivasyonunun nasıl optimal düzeyde tutulacağı uygulamalarının yanı sıra, dikkat ve gevşeme çalışmaları yer almaktadır. Program antrenörlerin sporcuların zihinsel dayanıklılıklarını nasıl artıracaklarının yollarını sunarken, sporcuların da farkındalıklarını arttırmaları yönünden fayda sağlayacaktır.
Sürekli Eğitim
Performans Ölçüm Testleri Eğitimi
Araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ya da antrenörlere yönelik performans testlerinin kullanımına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Laktat ölçümü
  • GPS verilerinin yorumlanması
  • Dayanıklılık Testleri
  • Sprint testleri
  • Güç testleri
  • Denge testleri
  • Esneklik testleri
  • Anaerobik kapasite testleri
  • Vücut kompozisyonu analizleri